Monitoring wizyjny

Dzień Dobry,

XXII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Warszawie, w oparciu o art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), poszukuje dostawcy usługi polegającej na montażu monitoringu wizyjnego w pomieszczeniach szatni uczniowskich placówki.

Przewidywany zakres prac będzie obejmował:

 1. montaż 16 stacjonarnych kamer kopułowych IP z modułem IR o zasięgu min 20 metrów, której rozdzielczość zapewni bardzo dobrą jakość obrazu (z dobrze widocznymi szczegółami) obserwowanego na monitorze i rejestrowanego na urządzeniu nagrywającym,
 2. dobór i montaż niezbędnych urządzeń (w tym urządzenie nagrywające/rejestratora z dyskiem do pracy ciągłej i możliwością przechowywanego obrazu od 7 do max 14 dni)
 3. uruchomienie systemu monitoringu wizyjnego.

Zakładany harmonogram realizacji zapytania:

 1. na etapie ofertowym będzie wyglądał następująco:
  • do 16.12.2022 – wizja lokalnej celem zapoznania się z pomieszczeniami, w których mają być zamontowane kamery, celem właściwego doboru urządzeń i materiałów do realizacji przedmiotu zapytania; uzgodnienia rozwiązań funkcjonalno-użytkowych
  • 16.12.2022 do g.14.00 – złożenie oferty/kosztorysu wraz z wyszczególnieniem proponowanych urządzeń i materiałów
  • 16.12.2022 po g. 14.00 wybór Wykonawcy

2. na etapie realizacji po wyborze Wykonawcy

 • uzgodnienie i podpisanie umowy przez strony
 • zakup urządzeń i materiałów i ich dostarczenie do placówki
 • prace montażowe
 • konfiguracja/kalibracja systemu
 • 29/30.12.2022 – oddanie do użytkowania.

  Użyte przez Wykonawcę urządzenia i materiały musza posiadać niezbędne i przewidziane prawem Certyfikaty Zgodności, Bezpieczeństwa, Dopuszczenia, etc.

  Oczekiwany minimalny termin gwarancji:

  1. na urządzenia – zgodnie z gwarancją producenta/dostawcy
  2. na wykonane prace – 24 miesiące.

  Płatność zostanie uregulowana jednorazowo na podstawie wystawionej faktury w formie przelewu do dnia 30.12.2022 z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (MPP), o którym mowa w art. 108a ustawy o podatku od towarów i usług.

  Oferty proszę przesyłać w formie załącznika/załączników do wiadomości mailowej do dnia 16.12.2022 do godziny 14.00 na adres mailowy administracja@josemarti.pl.

  Oferta winna zawierać:

  1. oznaczenie Wykonawcy – nazwa firmy, adres, telefon kontaktowy
  2. datę oferty
  3. kosztorys uwzględniający materiały i proponowane urządzenia wraz z ich danymi technicznymi;
  4. kosztorys winien uwzględniać wszystkie czynniki kosztotwórcze i szkolenie pracowników
  5. udzielany przez Wykonawcę termin gwarancji w miesiącach.

  kosztorys winien uwzględniać wszystkie czynniki kosztotwórcze i szkolenie pracowników

  W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

  z pozdrowieniami

  Andrzej Narojek

  kierownik gospodarczy

  XXII Liceum Ogólnokształcące

  z Oddziałami Dwujęzycznymi im. José Marti

  ul. Staffa 111, 01-884 Warszawa,

  tel. 22 834 03 57

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *